Đại Lý Nước Suối TpHCM - Vĩnh Hảo, Lavie, Ion Life